5, 6, 7, VE 8. SINIFLAR VELİ TOPLANTISI

Sayın Velimiz;


“14 EYLÜL 2019 CUMARTESİ” günü saat 14.00'te 8. sınıfların;

 15.00'te 5.,6.,7. sınıfların Veli Toplantıları yapılacaktır.

Bilgilerinize..