Haftanın Sözü

Başarı hep aynı prensibe sahiptir : çalışkanlık, zaman, yetenek, şans.

 

Success always has the same principle : diligence,time,talent,luck.

 

Le succès repose toujours sur le même principe: diligence, temps, talent, chance.

 

Heiner Lauterbach