Kayıt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANASINIFI KAYIT BİLGİSİ

Anasınıfımız hakkında bilgi almak ve okulumuzu gezmek isteyen velilerimizin, önceden randevu alarak gelmelerini rica ederiz. Bu uygulamanın amacı, sizlere daha iyi hizmet verebilmek, öğrencilerimizin güvenliğini ve okulumuzun düzenini sağlamaktır.

Anasınıfımıza, Rehberlik Servisi tarafından yapılan hazırbulunuşluk gözlemlerine göre,

 3 yaş sınıflarına 2014 doğumlu,

 4 yaş sınıflarına 2013 doğumlu,

 5 yaş hazırlık sınıflarına 2012 doğumlu adaylar kabul edilirler.

Kayıtta Teslim Edilmesi Gereken Evraklar:

Öğrenciye ait evraklar:

 Nüfus cüzdanı fotokopisi

 4 Adet fotoğraf

Veliye Ait Evraklar:

 Nüfus cüzdanı fotokopisi

İLKOKUL KAYIT BİLGİSİ

Okulumuz hakkında bilgi almak ve okulumuzu gezmek isteyen velilerimizin, önceden randevu alarak gelmelerini rica ederiz.

Bu uygulamanın amacı, sizlere daha iyi hizmet verebilmek, öğrencilerimizin güvenliğini ve okulumuzun düzenini sağlamaktır.

 

KAYIT KABUL ESASLARI

1.1.Sınıflara, Rehberlik Servisi tarafından yapılan Okul Olgunluğu çalışmasına göre 2011 doğumlu adaylar kabul edilirler.

2. Ara sınıflara ise, zümre başkanları ile rehberlik servisince yapılan görüşmelerin sonuçlarına göre başvuru sırası önceliğinde kontenjan sayısı kadar öğrenci alınır.

3. Ara sınıflara kayıt yaptıran öğrencilere hafta sonları ücretsiz İngilizce takviye kursları yapılacaktır.

ORTAOKUL KAYIT BİLGİSİ

Okulumuz hakkında bilgi almak ve okulumuzu gezmek isteyen velilerimizin, önceden randevu alarak gelmelerini rica ederiz.

Bu uygulamanın amacı, sizlere daha iyi hizmet verebilmek, öğrencilerimizin güvenliğini ve okulumuzun düzenini sağlamaktır.

KAYIT KABUL ESASLARI

1.         Akademik Başarı

2.         Rehberlik servisi ile yapılan görüşme

3.         Kontenjan dâhilinde başvuru sırası önceliğine göre

4.         Ara sınıflara kayıtlar kontenjan dâhilinde akademik başarı esaslarına göre yapılır.

5.         Öğrencilere sınıf düzeylerine uygun kazanımları içeren sınavlar uygulanır.

6.         Kayıtlarda İngilizce hazırlık bulunuşluk düzeyi dil yeterlilik sınavı yapılır.

Kayıtta Teslim Edilmesi Gereken Evraklar:

Öğrenciye ait evraklar:

•           Nüfus cüzdanı fotokopisi

Veliye Ait Evraklar:

•          Nüfus cüzdanı fotokopisi

            Öğrencilerimiz için Cumartesi günleri 09.30-13.30 saatleri arasında ücretsiz etüt programı uygulanmaktadır.

         Nakil gelen öğrencilerimiz için Cumartesi günleri İngilizce ve Almanca etüt programı uygulanmaktadır.

ANADOLU LİSESİ KAYIT BİLGİSİ

Özel Seymen Anadolu  Lisesi burslu öğrenci kayıt-kabulü özel okullar yerleştirme puanına (ÖYP) göre yapılacaktır.

Özel Okullar Yerleştirme Puanı (ÖYP), TEOG sınav sonuçlarının özel okullar kılavuzunda belirtilen hesaplama yöntemi ile elde edilen puandır.

Puan hesaplama şekli aşağıdaki gibidir;

Merkezi sınavlar; 

 T1: Türkçe dersinden yapılan birinci merkezi sınav 

 M1: Matematik dersinden yapılan birinci merkezi sınav 

 F1: Fen Bilgisi ve Teknoloji dersinden yapılan birinci merkezi sınav 

 T2: Türkçe dersinden yapılan ikinci merkezi sınav 

 M2: Matematik dersinden yapılan ikinci merkezi sınav 

 F2: Fen Bilgisi ve Teknoloji dersinden yapılan ikinci merkezi sınav 

Derslerin ağırlık katsayıları; 

 Türkçe 3 

 Matematik 2 

 Fen ve Teknoloji 2 

Merkezi Sınavların ağırlığı; 

 Birinci sınavlar % 30 

 İkinci sınavlar % 70 

ÖYP hesaplama formülü : 

ÖYP = (3T1+2M1+2F1)*0,30 + (3T2+2M2+2F2)*0,70 

9. Sınıfa kayıt Bilgisi

- 2017 TEOG sonuçlarına göre çeşitli oranlarda kayıt ücreti indirimi yapılır. İndirim, öğrencinin puan ortalaması 70 olduğu sürece lise öğrenimi boyunca devam eder. Disiplin Kuruluna sevk edilmesi durumunda indirim kesilir.

- Akademik Başarı

- Rehberlik servisi ile yapılan görüşme

- Kontenjan dâhilinde başvuru sırası önceliğine göre

- Ara sınıflara kayıtlar kontenjan dâhilinde akademik başarı esaslarına göre yapılır.

- İngilizce dil yeterlik sınavı yapılır.

9.Sınıf ile Ara Sınıflara Kayıtta Teslim Edilmesi Gereken Evraklar:

Öğrenciye ait evraklar: 

•               2017 TEOG sonuç Belgesi (9.sınıflar için)

•               Nüfus cüzdanı fotokopisi

Veliye Ait Evraklar:

•              Nüfus cüzdanı fotokopisi

Öğrencilerimiz için Cumartesi günleri 09.30-13.30 saatleri arasında ücretsiz etüt programı uygulanmaktadır.