Kulüpler

Jimnastik Kulübü

Jimnastik, çoğunlukla kapalı salonlarda aletsiz ya da belirli aletler kullanılarak yapılan beden hareketleridir. Vücuda esneklik sağlayan jimnastik, aynı zamanda çeviklik, uyum ve güç kazandırır.

Tüm sporların temelini oluşturan bu branşta öğrencilerimize bedenini kontrol etme, esneklik, koordinasyon, temel duruşlar ve disiplin becerilerinin kazanımı ile ilgili çalışmalar yapmaktayız.  
İngilizce Drama Kulübü

Kulübümüzde; yabancı dilde gelişimi sağlamak, öğrenciyi dil öğrenmeye teşvik etmek, İngilizce"yi sevdirmek, bu dili kullanmayı alışkanlık haline getirmek amaçlanmaktadır.

Hedefimiz; öğrencinin temel sözcük hazinesini ve cümle dağarcığını geliştirmek, yabancı dile karşı motivasyonunun temelini oluşturmak ve iletişim becerisinin yolunu açmaktır.

Kulüp saatlerimizde dili; şarkı, oyun ve görsellerle destekleyerek eğlenceli hale getiriyoruz, öğrencilerimizin basit şekliyle kendilerini ifade etmeleri sağlıyoruz, kelime  bilgisi çalışmaları yapıyoruz ve yazma becerisi kazandırıyoruz.

Takım oyunları, kutu oyunları, yarışmalar gibi eğlenceli aktivitelerle de öğrencilerimizin İngilizce dilini etkin kullanıp, eğlenerek öğrenmelerini hedefliyoruz.

Kulübe İlkokul 1.-2.sınıf  ve ortaokul öğrencilerimiz katılmaktadır.

 


Resim Kulübü

Resim; çocuklarımızın hayal dünyalarını, fikir ve düşünce yapılarını geliştirmek için kullanılan çok önemli bir ifade aracıdır. Öğrenciler resimleriyle kendilerini ifade edebilmek için imkân bulurlar.Çeşitli resim teknikleri ile öğrencilerimizin derinlemesine bilgi sahibi olmaları sağlanır. Her tekniğe ilişkin öğrencilerimizin bol miktarda uygulama yapabilmelerini sağlamak amacıyla yeteneklerini üst düzeye ulaştırmak temel amacımızdır.Gerçekleştirilecek çalışmaların sergilenmesi için imkân ve olanaklar sağlanıp öğrenciler motive edilmeye çalışılacaktır.

 Kulüp 1. ve 2. sınıf öğrencilerimizden oluşmaktadır.

 


Robotik Kulübü

Öğrencilerimizin bilim ve teknolojiyi sevmesi amaçlanırken takım çalışmasını güçlendiren,sosyal sorumluluk alan,çevresine,doğaya,topluma duyarlı bireyler olmasına katkıda bulunmaktır.Öğrencilerimiz, bu süreçte küçük robotlar tasarlayıp, bu robotları öğrendikleri scratch kodlama diliyle programlayacaklardır.

 

Gitar ve Keman Kulübü

Kulübümüz öğrencilerimizin müziğe karşı olan ilgilerini artırmayı enstrüman çalma heveslerini desteklemeyi, yeteneklerini düzenli ve plânlı çalışmalarıyla nasıl gelişeceği konusunda yardımcı olmayı hedefliyoruz. Kulübümüz İlkokul 3. ve 4. sınıf  öğrencilerinden oluşmaktadır.


Drama Kulübü

Tiyatro sanatını sevdirmek, tiyatro izleme alışkanlığı kazandırmak ve öğrencilerimizin tiyatral yeteneklerini sergilemek, kendini bu konumda ifade etmek amacıyla kurulmuştur.   Bu kulüpte, çocuklarımızın kültür yapımızı araştırmalarını, yurdumuzun değişik yörelerindeki kültürel özellikleri fark etmelerini amaçlıyoruz.
 
Drama ile öğrencilerimizin kendilerini ifade etmelerini ,tiyatro sanatına ilgi duymalarını ve tiyatro izleme alışkanlığı kazanmalarını hedefliyoruzKulübe ilkokul öğrencilerimiz katılmaktadır.