'Kariyerime Adım Adım' Projesi

PROJENİN ADI

Projenin adı 'Kariyerime Adım Adım'dır.

PROJENİN AMACI

Bu projenin amacı Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve özel tüm ortaokullarda eğitim gören öğrencilerin ilgi, istek, yetenek, değer ve kişilik özelliklerini belirlemek ve uygun ortaöğretim kurumlarına yöneltilmelerini sağlamaktır.

kariyerime adım adım için tıklayınız