Yabancı Dil

İNGİLİZCE

 İngilizce eğitimi,  Seymen Koleji’nin önceliklerindendir. Anaokulumuzdan başlayarak farklı öğrenme şekilleri dikkate alınır ve bilgisayar destekli eğitimin de eklenmesiyle İngilizce öğrenimi pekiştirilir. Hedefimiz,  ilkokul eğitim sürecini tamamlayan öğrencilerimizin İngilizce’yi A2 seviyesinde, ortaokulda B2 seviyesinde, lisede ise  C2  seviyesinde etkin ve akıcı bir şekilde kullanabilmelerini sağlamaktır. Bir anaokulu öğrencisi üç yıllık eğitiminin sonucunda 640 saat, ilkokul öğrencisi 4 yılın sonunda 1054 saat, ortaokul öğrencisi 4 yılın sonunda 1280 saat, lise öğrencisi 4 yılın sonunda 768 saat İngilizce eğitimi almış olacaktır. Başka bir deyişle, eğitim hayatına Seymen Eğitim Kurumlarında başlayan bir anaokul öğrencisi Özel Seymen Anadolu Lisesinden mezun olduğunda yabancı ve Türk öğretmenlerin desteğiyle toplamda 3742 saat İngilizce eğitimi almış olacaktır.

Okulumuzda  İngilizce öğrenimi  CEFR ( Common European Framework of Reference for Languages) Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’na dayanmaktadır. Bu yöntemle, dil öğrenimine  daha geniş bir perspektif sağlayan, öğrenci merkezli, onlara ileriki yaşantılarındaki akademik çalışmalarını İngilizce kazanımları sayesinde  rahatlıkla sürdürebilme becerisi kazandırmayı hedefleyen, projeye dayalı, interaktif, öğrenciye öğrenmeye uygun ortamlar hazırlayan aktiviteler içeren, eğitim teknolojileri destekli, özgün, güncel bir  sistem  takip edilir. Böylece öğrencilerimiz, İngilizce eğitim veren üniversitelerde başarılı bir eğitim süreci geçirebilecek  ve iş hayatlarında kullanabilecekleri İngilizce kazanımına sahip olacaklardır. İletişimin çok önemli bir araç olduğu günümüz dünyasında, öğrencilerimize,  dört dil becerisi (dinleme ,okuma, konuşma, yazma) ve analitik düşünme yetisi sistemli bir şekilde kazandırılır. Bu hedeflere, İletişimsel Yaklaşım (Communicative Approach) ve Tema Bazlı Eğitim (CLIL) yöntemleri de kullanılarak döngüsel bir yapı içeren programla ulaşılır.  

SEYMEN KOLEJİ’NDE ÖĞRENCİLER,

İngilizcelerini ve genel bilgilerini daha da ileri götürmelerini sağlayacak olan yaşam boyu öğrenme isteği ve merakına sahip olmaları için desteklenirler.

Araştırma ve çalışma becerilerini geliştirirler.

Çeşitli İngilizce edebî metinleri okur, analiz eder ve değerlendirirler.

Bir konuşmada görüşlerini İngilizce olarak rahatlıkla yazılı ve sözlü olarak ifade edebilirler.

Edebiyat dünyası aracılığıyla başka kültürleri kavrarlar.

İngilizce yazılmış basılı yayınları anlayabilir ve yorum yapabilirler.

İngilizce eğitim veren üniversitelerde açılan İngilizce hazırlık sınıfı sınavlarını geçebilecek kapasiteye ulaşırlar.

TÜM PROJE VE KULÜP ÇALIŞMALARINDA;

• Her öğrencinin farklı becerileri kıymetlidir ve her öğrencinin katılımına önem verilir.

• Dil becerilerini en üst düzeyde kullanmaları hedeflenmektedir.

• Süreçlerin zenginleştirilmesi esastır.

• Eğitim teknolojileri uygulamalarda zengin olarak kullanılır.

• Proje oluşturma becerisine önem verilir. Kriterler öğrencilerin belirli disiplinleri kazanmalarına yöneliktir.

• Tüm çalışmalar araştırma temellidir. Öğrenciler yoğun bir biçimde araştırmaya yönlendirilir.

• Münazara yapabilme, tartışabilme becerilerinin üst düzeye çıkarılabilmesi hedeflenir.

• Kültürel çalışmalar yapabilme, değişen dünya politikalarını takip edebilme fırsatları oluşturulur.

• Öğrenciler adına oluşturulan portfolyo dosyalarla her öğrencinin çalışması kayıt altına alınır böylece uzun vadede çok yönlü seçim yapabilmeleri ve uluslar arası anlamda bu çalışmaları fırsata dönüştürebilmeleri  sağlanır.

• Sertifikasyon çalışmalarıyla uluslar arası düzeyde ölçüm yapabilme ve değerlendirme fırsatı sağlanır.

YURT DIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

Yurt Dışı Üniversite Danışmanlığı Bölümü’nün misyonu, öğrencilerimizi yurt dışında yüksek öğrenime hazırlamak, velilerimizi bu konuda bilgilendirmek ve yurt dışındaki eğitim-öğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerimize destek olmaktır. Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı bölümümüz “Öğrenci için en uygun olan üniversite, en iyi üniversitedir” felsefesiyle hareket eder. Okulumuz her yıl yurtdışı etkinlikleri düzenler. Yaz tatil boyunca öğrenciler yurtdışında İngilizce pratiklerini arttırmak için yaz okullarına devam ederler. Ayrıca dönem ortasında gerçekleştirilen yurtdışı kültür gezileri ile de öğrenciler kitaplarda okudukları yerleri ziyaret ederek kültürel altyapılarını güçlendirirler.  Ayrıca yaz tatilinde, okulumuzda yabancı öğretmen destekli ‘English in Action’ teması altında yoğun İngilizce kursları devam etmektedir.

İngilizce Eğitim Sürecinde Gerçekleştirilen Etkinliklerimizden Bazıları:

Hizmet içi yurtiçi ve yurtdışı öğretmen seminerleri.

CLIL medodu.

Cambridge sınavları.

Toefl sınavları.

SAT sınavları

J’munesco ve Mun etkinlikleri

English Drama Clubs

Erasmus Projesi

English Studio

Culture Days

Debates

İngilizce Öğretiminde Kullandığımız Online programlardan Bazıları:

My English Lab

Active Learn

Bugclub

Classdojo

Online oyunlar

Your Learning Place

Audio Book

Ted Talks

Achieve 3000

Kidz Wonder

Little Bridge

Scholastic

Track Test (Online English Level Test)

LRN (Learning Resource Network)

SÖYEP ÇALIŞMALARIMIZ:

SÖYEP çalışmalarında özel yetenekli çocuklarla birlikte, yabancı dil gelişmelerini destekleyici akıl oyunlarına dayalı etkinlikler yapılır.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ORYANTASYONU:

Kocaeli bölgesinde yabancı uyruklu öğrenciler için uyguladığımız özel programlarla, öğrencilerin akademik ve kültürel uyumlarına destek verilir.

EXCHANGE PROGRAMI:

Lise öğrencilerimiz  Kanada ve Amerika’da bir yıllık öğrenci değişim programlarına katılırlar. Bu programları rahatlıkla takip edebilecek İngilizce yeterliliğine sahiptirler.

Kazanım Tamamlama Çalışmalarımız:

Kurumumuza ara sınıflarda dahil olan öğrencilerimizin yabancı dildeki eksik kazanımlarını tamamlamak amacıyla, okul açılmadan önce başlayıp dönem boyunca devam eden ek çalışmalar yapılmaktadır. Eksik kazanımları tespit edilen öğrencilerimiz  de süreç içerisinde bu planlamaya dahil edilir.


FRANSIZCA

 Okulumuzda Fransızca eğitimi ana sınıflarından başlar ve lise bitinceye kadar yoğunlaşarak devam eder. Fransızca  öğrenme hedefimiz, tüm ilköğretim ve orta öğretimini okulumuzda tamamlayan öğrencilerin, eğitimlerini tamamladıklarında Fransızcayı   iyi seviyede öğrenmiş, uluslararası sınavlarda(DELF) sertifika almış Fransızca "ya çok iyi bir temel atmış olmalarını sağlamaktır. Fransızca  eğitimi konusunda modern teknolojinin sunduğu bütün olanaklar kullanılmaktadır. Öğrencilerin aktif olarak derse katılımını ve dersi takip etmesini temel alan etkinliklerle yapılandırılmış bir program izlemektedir. Programımız çerçevesinde hedeflerimiz 5 ana gruba ayrılmıştır. Dinleme, konuşma, okuma, yazma ve dil bilgisi becerileridir. Pratik anlamda hepsi etkileşim halinde olan ve birbiri ile ilişkide olan bu öğeler, sistemimiz içerisinde ayrı ayrı ele alınmaktadır. Lise sınıflarda da devam eden Fransızca  eğitimi öğrencilere farklı bir bakış açısı kazandırarak, kendilerini bu dilde ifade edebilmelerini amaçlamaktadır.Ayrıca Fransızca  dersinde çeşitli etkinlikler, projeler ve küçük dramalar yapılarak derslerimizin daha eğlenceli olması   sağlanmaktadır ve yıl içinde Fransızca konuşan ülkelere geziler düzenlenerek hem Fransızca konuşma cesareti  edinme hem de o ülkelerin kültürel ve turistik özelliklerini yerinde edinme olanağı  sağlamaktayız.