2019 - 2020 Eğitim - Öğretim Yılı Eylem Planımız

  ÖZEL SEYMEN DARICA İLKOKULU 

  2019 - 2020 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

      EKO - OKULLAR PROJESİ 


    KONU: SU

 

 

ETKİNLİKLER

 

UYGULAMA

 

* Tüm okulun proje hakkında bilgilendirilmesi.


KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN

 

 

KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN

 

 

 

KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN, VELİLER EKO-TİM VE KOMİTE KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN VE KOMİTE

 

KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN

 

* 2019-2020 eğitim-öğretim yılında velilerin proje hakkında yeniden bilgilendirilmesi ve okul web sayfasında projeye yer verilmesi.

 

 

 

EKİM

*Eko-Okul Timinin oluşturulması. Eko-Tim öğrencilerinden “su tasarrufu timi” oluşturulması. Belirlenen Eko-Tim öğrencilerine Okul Müdürü tarafından “mavi su damlası” takma töreninin gerçekleştirilmesi.

 

*Eko-Okul komitesinin oluşturulması.

 

*Okulumuz velileri katılımı ile “Su” ile ilgili yeni bir slogan oluşturulması.

 

*Branş dersi öğretmenlerinden (zümrelerden) yıllık

eylem planı için bilgi alınması.

 

*Belirlenen komitenin bir araya gelmesi ve yıllık eylem planının hazırlanarak Eko-Okul Ulusal Koordinatörlüğüne gönderilmesi ve sınıf öğretmenlerine dağıtılması.


 

 

 

*Eko-Tim öğrencileriyle birlikte okul içinde ve bahçede çevresel inceleme yapılması.

KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN, EKO-TİM

 

*Eko-Tim öğrencileriyle birlikte okul içindeki muslukların kontrol edilerek, bozuk musluk tespiti yapılması ve varsa okul idaresine bildirilmesi.

KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN, EKO-TİM

 

KASIM

*Eko-Okul Panosunun Eko-Tim öğrencilerinin “Su” konulu resim çalışmasıyla düzenlenmesi.

KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN,

 

*Tüm sınıflarda “Suyun Canlılar İçin Önemi” konusunun sınıf öğretmenleri tarafından işlenmesi.

KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN, EKO-TİM

 

*10 Kasım Atatürk Haftası” nedeniyle velilerden istenilen gazete ve dergi kağıtlarıyla özgün kolaj çalışması yapılarak Eko-Okul Panosunda sergilenmesi.

 

*Eko-Tim öğrencileriyle birlikte “Su” ile ilgili atasözleri ve özdeyişlerin okul duvarlarına asılması.

TÜM ÖĞRETMENLER, TÜM ÖĞRENCİLER

 

EKO-TİM, TÜM ÖĞRENCİLER VE VELİLER

 

*İngilizce derslerinde “Su” konulu power-point sunumu ile “Suyun Dünyamız İçin Önemi (the ımportance of the water about our earth)” anlatılması.

KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN, EKO-TİM VE KOMİTE

   

KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN, EKO-TİM

 

*Eko-Tim öğrencilerine aileleriyle birlikte araştırmaları için “Suyun Doğadaki Halleri” konusunun verilmesi. Yapılan araştırmaların sınıf içinde çocuklar tarafından sunulmasının sağlanması.

KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN, EKO-TİM, VELİLER

 

ARALIK

*“Su Tasarrufu Nedir?, Nasıl Yapılır?, Neden Yapılır?” sorularının tüm sınıflarda tartışılması. Varılan sonuçlar doğrultusunda konunun resmedilmesi. Resimlerin Eko-Tim öğrencileriyle birlikte Eko-Okul Panosunda sergilenmesi.

KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN, EKO-TİM VE TÜM ÖĞRENCİLER

 

*İngilizce derslerinde “Rain, Rain, Go Away” isimli şarkının söylenmesi. Daha sonra şarkı ile ilgili resim çalışması yapılarak Eko-Okul Panosunda sergilenmesi.

İNGİLİZCE ZÜMRESİ, EKO-TİM, TÜM ÖĞRENCİLER

 

 

*Eko-Tim öğrencileriyle birlikte “Okulun En Temiz ve Düzenli Sınıfının” seçilmesi.

KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN VE EKO-TİM

 

*“Su Hayatımızdır” isimli afiş ve resim çalışması yapılarak Eko-Okul Panosunda sergilenmesi.

TÜM ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLER


 

*Tüm sınıflarda “Yağmur Deneyi” yapılması.

TÜM ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLER

 

OCAK

*İngilizce derslerinde “Row, Row, Row Your Boat” ve” Incy Wıncy Spıder” isimli şarkıların söylenmesi. Öğrenilen şarkıların artık materyallerle hazırlanmış olan orff aletlerini kullanarak ritim çalışması yapılması.

 

İNGİLİZCE ZÜMRESİ, ORFF ZÜMRESİ VE EKO- TİM

 

*Su Nasıl Kirlenir?” konulu resim çalışması yapılarak Eko-Okul Panosunda sergilenmesi.

TÜM ÖĞRENCİLER, TÜM ÖĞRETMENLER

 

*Ocak ayı “En Temiz ve Düzenli Sınıfının”

seçilmesi.

KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN, EKO-TİM

 

*1. Dönem sonu raporu hazırlanarak Eko-Okul Ulusal Koordinatörlüğüne ulaştırılması.

KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN

 

*Eko-Tim öğrencilerine “Kentimizin Suyu Nereden Geliyor?” konusunu aileleriyle birlikte araştırılmasının istenmesi ve araştırma sonuçlarının

sınıfta paylaşılması.

EKO-TİM VE VELİLER

ŞUBAT

   
 

*Tüm sınıflarda sınıf öğretmenleri tarafından “Türkiye’deki Barajlarımız, Barajlar Ne İçin Yapılır?”konuları ile ilgili bilgi aktarımı yapılması.

EKO-TİM VE TÜM ÖĞRENCİLER, TÜM ÖĞRETMENLER

 

*İngilizce dersinde “Eriyen Buz (melting ice)”

isimli deneyinin yapılması.

İNGİLİZCE ZÜMRESİ, EKO-TİM

 

*Şubat ayı “En Temiz ve Düzenli Sınıfının”

seçilmesi.

KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN VE EKO-TİM

 

*Tüm okulda “22 Mart Dünya Su Günü” ile ilgili tüm sınıflarda broşür hazırlanması.

TÜM ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLER

 

*Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğün’den konunun anlam ve önemini içeren afişler temin edilerek okul duvarlarında sergilenmesi.

KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN, EKO-TİM

 

 

MART

*Eko-Okul Panosunun “Dünya Su Günü” ile ilgili Eko-Tim öğrencileriyle birlikte düzenlenmesi.

KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN VE EKO-TİM

 

*”Su ile ilgili sorumluluklarımız” konulu çalışmanın hafta sonu aile katılımı ile gerçekleştirilmesi ve sonuçlarının sınıflarda değerlendirilmesi.

(Çalışma Ektedir.)

 

TÜM ÖĞRENCİLER, VELİLER


 

 

*Tübitak yayınlarının “Denizin Altında” isimli kitabının tüm sınıflarda okunması ve “Su Altı Dünyam” isimli proje çalışmasının yapılması.

 

*Eko-Tim öğrencilerinin sınıflarına suda yaşayan canlı konulması ve öğrencilerin canlıyı incelemelerine fırsat verilmesi.

 

*Mart ayı En Temiz ve Düzenli Sınıfının

seçilmesi.

 

TÜM ÖĞRETMENLER, TÜM ÖĞRENCİLER

 

 

KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN, EKO-TİM

 

 

KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN VE EKO-TİM

 

*Tüm sınıflarda “Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması” hakkında sohbet edilmesi.

TÜM ÖĞRETMENLER VE TÜM ÖĞRENCİLER

 

*”Yağmur Suyunun Değerlendirilmesi” konulu çalışmanın Eko-Tim öğrencileriyle birlikte gerçekleştirilmesi.

KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN VE EKO-TİM

NİSAN

   
 

*Eko-Tim öğrencilerinin yıl içinde İngilizce derslerinde öğrenilen şarkıların tüm okula orff enstrümanlarını da kullanarak konser vermesi.

İNGİLİZCE ZÜMRESİ, ORFF ZÜMRESİ VE EKO- TİM

 

*İngilizce dersinde “Suyun Geri Dönüşümü (the recycle of the water)” konu ile ilgili resmi puzzle haline getirip, grup etkinliği olarak tamamlanması.Çıkan resim üzerine sohbet edilmesi.

İNGİLİZCE ZÜMRESİ, EKO-TİM

 

*”Akar Sular Kir Tutar mı?” isimli tartışma konusunun Eko-Tim öğrencileri arasında tartışılıp, konuşulması.

KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN VE EKO-TİM

 

*Nisan ayının En Temiz ve Düzenli Sınıfının

seçilmesi.

KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN VE EKO-TİM

 

*Tüm sınıflarda “Merak Ediyorum Denizler Neden Tuzludur?” isimli kitabın okunması ve incelenmesi.

TÜM ÖĞRETMENLER, TÜM ÖĞRENCİLER

 

*”Deniz Kirliliği ve Nedenleri?” konularının sınıf öğretmenleri tarafından sınıflarda işlenmesi.

TÜM ÖĞRETMENLER, TÜM ÖĞRENCİLER

 

MAYIS

*İngilizce dersinde “Kar ve Buz Dünyası (the land of snow and ice)” isimli hikayenin anlatılması. Hikaye sonrası öğrencilerle dramatizasyon çalışması yapılması.

İNGİLİZCE ZÜMRESİ, EKO-TİM

 

 

*Eko-Tim öğrencileriyle birlikte “Büyük Akvaryuma” gezi düzenlenmesi. “Suda yaşayan

KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN, EKO-TİM


 

canlılar nelerdir?” sohbet edilmesi ve resmedilmesi. Resimlerin Eko-Okul Panosun- da sergilenmesi.

 

 

*Mayıs ayının” En Temiz ve Düzenli Sınıfının”

seçilmesi.

 

 

 

KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN, EKO-TİM

 

KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN, EKO-TİM,

 

*Bahçemizde tüm öğrenciler ile birlikte çeşitli su oyunları oynanması.

TÜM ÖĞRETMENLER, TÜM ÖĞRENCİLER

 

 

HAZİRAN

*Yıl içinde üretilen tüm çalışmaların sergilenmesi.

 

*Çevre Gününün okul içinde kutlanması.

 

*”Eko-Okul Eylem Planı Yıl Sonu Raporu” hazırlanarak Eko-Okul Ulusal Koordinatörlüğüne gönderilmesi.

KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN VE EKO-TİM KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN, EKO-TİM VE KOMİTE

KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN