Akademik İşleyiş

OKUL ÖNCESİ AMACIMIZ

Okul Öncesi Eğitim, çocukların bedensel, psikomotor, sosyal-duygusal, zihinsel ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, bu doğrultuda kişiliğinin şekillendiği gelişim ve eğitim sürecidir.

Özel Seymen Eğitim Kurumları vizyonu ve misyonu ile hareket eden Seymen Anaokulu' nda hedefimiz, öğrencilerimizin bu süreci en etkin şekilde geçirmeleri ve onları gelecekteki yaşamlarına hazırlamaktır. Bu hedeflerle eğitimin ailede başlayıp okulda devam ettiği bilinciyle hareket ettiğimiz okul öncesi yolculuğumuzda, öğretmenlerin ve öğrencilerin etkin bir şekilde sorgulama yaptıkları, sevgi dolu bir sınıf atmosferi içerisinde; “yaparak-yaşayarak” edindikleri bilgileri günlük yaşamlarında uygulayabilen, ikinci bir dile karşı duyarlı ve bu dili kullanabilen, iletişimci, yaratıcı, başarılı ve mutlu bireylerin yetiştirilmesini amaçlıyoruz.

TEMA BAZLI EĞİTİM

Okulumuzda öğrencilerimiz tema bazlı eğitim ile bilgiye ulaşmanın yollarını keşfetmektedirler. Tema bazlı eğitim, öğrencilerin edindiği tecrübelerden anlamlar çıkardığı ve bu tecrübeleri günlük hayatta kullanmalarını sağlayan aktif bir öğrenme programını içermektedir. Derslerimiz öğrencilerin konuları içselleştirmesini sağlayarak çeşitli oyunlar, deneyler, projeler, şarkılar ve aktiviteler ile desteklenmektedir. Belirli temalar altında işlediğimiz konular aynı zamanda branş derslerimiz kapsamında da ele alınmakta ve böylece alanlar arası sentez sağlanmaktadır.

Her gün uygulanmak üzere programa dahil edilen, öğrencilerin öğrenme hızları ve bireysel farklılıkları dikkate alınarak planlanan, dikkat ve algı çalışmaları, yaratıcı çalışmalar ve düşünme becerileri programın diğer bir farklı ve güçlü yönüdür.

Program öğrencilerin akademik, kültürel, sosyal, duygusal ve fiziksel açılardan pek çok ihtiyacını karşılarken Math Their Way, Gems ve Scamper programları ile araştırma yapabilme, etkili iletişim kurabilme, farklı ve yaratıcı düşünebilme gibi becerileri de kazandırmaktadır.