Akademik Birimler

YABANCI DİL EĞİTİMİ

     İngilizce ve Fransızca öğretmenlerinden oluşan ve bölüm başkanı bulunan, bilgisayar programları ve internet bağlantılarıyla donatılmış bir bölümdür. Yabancı dil eğitimi ana sınıflarında başlar ve lise bitinceye kadar yoğunlaşarak devam eder.

     Yabancı dil öğrenme hedefimiz, ilk ve orta öğretimini okulumuzda tamamlayan öğrencilerin, eğitimlerini tamamladıklarında İngilizceyi çok iyi seviyede öğrenmiş, uluslararası sınavlarda sertifika almış, Fransızcaya çok iyi bir temel atmış olmalarını sağlamaktır.

     Dünya kalitesini yakalamak için çaba sarf eden okulların yabancı dil eğitimi konusunda da okulumuzdan öğrenecekleri çok şey vardır. İdeal sınıf mevcutları, kaliteli öğretmen kadrosu,  bu derslerde dünyadaki gelişmelerin takip edilmesi, her sınıf düzeyine uygun CD ve DVD’lerle derslerin işlenmesi bu alanda verdiğimiz eğitimi rakipsiz kılmaktadır. Yabancı dil eğitimi konusunda modern teknolojinin sunduğu bütün olanaklar kullanılmaktadır.

     İngilizce öğretmenlerimiz ve Fransızca öğretmenlerimiz ‘’ Bir dil bilen bir, iki dil bilen iki insandır.’’ Felsefesiyle hareket edip geleneklerine bağlı ama çağdaş gençler yetiştirmeyi kendilerine amaç edinmişlerdir.

    Programımız her sınıf seviyesine uygun olarak planlanan ünitelerden oluşmaktadır. Bu üniteler okulun tüm programı dikkate alınarak hazırlanmış ve dinamik bir yapıya kavuşturulmuştur. Programımızın içeriğindeki etkinlikler ve değerlendirmeler aynı grubun derslerine giren öğretmenler tarafından belirlenmektedir. Öğrencilerin aktif olarak derse katılımını ve dersi takip etmesini temel alan etkinliklerle yapılandırılmış bir program izlemektedir.

     Programımız çerçevesinde hedeflerimiz 5 ana gruba ayrılmıştır. Dinleme, konuşma, okuma, yazma ve dil bilgisi becerileridir. Pratik anlamda hepsi etkileşim halinde olan ve birbiri ile ilişkide olan bu öğeler, sistemimiz içerisinde ayrı ayrı ele alınmaktadır.

 

ÖDEVLER VE SORUMLULUKLAR

 

    Tüm öğrencilerimizden, hafta boyunca İngilizce becerilerini pekiştirmeye zaman ayırmaları beklenmektedir.  Dil becerilerini geliştirmek için kullanabilecekleri en iyi yöntem arkadaşlarıyla ya da aile bireyleriyle sohbet etmektir. Ancak bunun mümkün olmadığı durumlarda, öğrencilerimiz, Video, DVD ya da televizyon kanallarındaki uygun programı izleyebilir, İngilizce kitap okuyabilir, nitelikli İngilizce müzik dinleyebilirler.

          

  Ders Saati süresi                                 (Hafta)                                            (Yıl)

Lise 9 (Elemantary/pre-İnt.)                      7                                                 252

Lise 10(intermediate)                                 4                                                 144

Lise 11(upper-intermadite)                       4                                                144

Lise 12(upper-intermediate)                     4                                                144

                                                                                                                     

                                                                                                            Toplam: 684   

                                                                                                                                                    

  Ders Saati süresi                                    (Hafta)                                         (Yıl)

Lise 9 (Elemantary/Pre-int)                            7                                                252

Lise 10(Y. Dil Böl.)- (int./upper-int.)              14                                              504

Lise 11(Y. Dil. Böl.)- (early-adv.)                    14                                              504

 Lise 12(Y. Dil Böl.)- (Advanced)                   14                                              504

                                                                                                            Toplam: 1764

      Öğrencilerimiz anasınıfından başlayarak Lise 12. sınıf sonunda Advanced(C2) düzeyine getirilmektedirler ve bu düzeyde somut ya da edebi metinleri, uzmanlık alanında yazılı makaleler ve yapıtları okuyabilir ve anlayabilirler. Her türlü konuşma ve tartışmaya katılabilirler, katıldıkları ortamlarda kendilerini rahatlıkla ifade edebilirler.                                                                       

 

FRANSIZCA EĞİTİM PROGRAMI


  Okulumuzda Fransızca eğitimi ana sınıflarından başlar ve lise bitinceye kadar yoğunlaşarak devam eder. Fransızca  öğrenme hedefimiz, tüm ilköğretim ve orta öğretimini okulumuzda tamamlayan öğrencilerin, eğitimlerini tamamladıklarında Fransızcayı   iyi seviyede öğrenmiş, uluslararası sınavlarda(DELF) sertifika almış Fransızca "ya çok iyi bir temel atmış olmalarını sağlamaktır. Fransızca  eğitimi konusunda modern teknolojinin sunduğu bütün olanaklar kullanılmaktadır. Öğrencilerin aktif olarak derse katılımını ve dersi takip etmesini temel alan etkinliklerle yapılandırılmış bir program izlemektedir. Programımız çerçevesinde hedeflerimiz 5 ana gruba ayrılmıştır. Dinleme, konuşma, okuma, yazma ve dil bilgisi becerileridir. Pratik anlamda hepsi etkileşim halinde olan ve birbiri ile ilişkide olan bu öğeler, sistemimiz içerisinde ayrı ayrı ele alınmaktadır. Lise sınıflarda da devam eden Fransızca  eğitimi öğrencilere farklı bir bakış açısı kazandırarak, kendilerini bu dilde ifade edebilmelerini amaçlamaktadır.Ayrıca Fransızca  dersinde çeşitli etkinlikler, projeler ve küçük dramalar yapılarak derslerimizin daha eğlenceli olması   sağlanmaktadır ve yıl içinde Fransızca konuşan ülkelere geziler düzenlenerek hem Fransızca konuşma cesareti  edinme hem de o ülkelerin kültürel ve turistik özelliklerini yerinde edinme olanağı  sağlamaktayız.

 

  Velilerimizden öğrencilerimizin gelişiminde ders öğretmeni ile işbirliği içerisinde olmaları, öğrencilerin derslerde ve ders dışı etkinliklerde gösterdikleri performansla ilgili olarak düzenli bir şekilde  bilgi paylaşımında bulunmaları beklenir.

 

 MATEMATİK BÖLÜMÜ

  Matematik, düşüncelerin serüvenidir.

 

  Öğrencilerimiz 4 yıl boyunca bu serüvenin içinde aktif biçimde, üretici bir rol üstlenirler. Okulumuzda, çağa uygun yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen matematik eğitimi ile her öğrenci için bu yararı en yüksek düzeyde sağlamak hedeflenir.

 

  Bu hedef doğrultusunda;

 

  Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmek, matematiği sevdirmek amaçlanır ve matematikte en iyi güdülemenin başarma duygusu yaratmak olduğuna inanılır. Öğrencilerin, matematiğin hayatın içinde olduğunu, matematiksel düşünmenin günlük yaşam içinde karşılaşılan her problemin çözümünde kendilerine yardımcı olacağını fark etmeleri sağlanır.

 

  Yüksek öğretime temel olacak tüm matematik altyapısı oluşturulur.

 

  Matematik eğitimi ile öğrenciler, temel matematik kavramlarını farklı alanlarda kullanmayı, kavramlar arası ilişki kurmayı, problem çözme stratejileri geliştirmeyi, olaylara sistematik bakmayı öğrenirler.