Eko-Okullar Programı Hakkında

"Eko-Okullar Projesi" ilköğretim okullarında çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir projedir. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol oynarlar.

Eko-Okullar Projesi; okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra, proje dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara "Yeşil Bayrak" ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir.

Okulumuz  2008/2009 Eğitim Öğretim yılından beri Eko-Okul Programı’na üyedir. Geri Dönüşüm, Enerji,Su ve Tüketim Alışkanlıklarımız konularını çalışan okulumuz 2 yılda bir yeşil bayrağını yenilemektedir. Son olarak 2016/2017 eğitim öğretim yılı içinde yapmış olduğumuz "Yeşil Bayrak" ödül başvurumuz TÜRÇEV ( Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) tarafından değerlendirilmiş ve Özel Seymen İlkokulu olarak "Yeşil Bayrak" ödülünü almaya uygun görülmüştür.

Eko-okullar Projesi Koordinatör öğretmenimiz Gamze Deviren’dir.

2017/2018 Eğitim Öğretim yılında çalışma konumuz “Biyolojik Çeşitlilik”dir.

Program hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için www.ekookullar.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.